Tódalas respostas ás dúbidas do agro co coronavirus

Principais cuestións a ter en conta na gandería, agricultura e sector forestal, así como aspectos comúns a todo o campo, coma desprazamentos, venda ó público e tramitación de axudas

Publicidade
Tódalas respostas ás dúbidas do agro co coronavirus

O traballo na horta, aínda que sexa non profesional, está permitido, segundo lle trasladou Vicepresidencia ó Sindicato Labrego.

O sector agrario está a vivir con incertidume estes primeiros días de Estado de alarma, pois hai moitas dúbidas sobre o que se pode ou non facer, así coma sobre os servizos que manteñen a actividade. Repasamos a continuación as principais cuestións a ter en conta na gandería, na agricultura e no sector forestal a partir das recomendacións do Sindicato Labrego, da Consellería do Medio Rural e do Ministerio de Agricultura. Tamén analizamos aspectos comúns a todo o agro, como a tramitación de axudas, os desprazamentos e a venda ó público.

Gandería

Hai algunha limitación para os servizos de veterinarios, CUMAS, empresas de maquinaria, técnicos agronómicos?
Non. Os veterinarios poden prestar os servizos que consideren oportunos, sempre tendo en conta as medidas de prevención polo coronavirus. Na práctica, os veterinarios están limitando as visitas ás explotacións a aquelas cuestións máis urxentes. Tampouco hai restriccións para as labores de recollida de forraxes ou sementeira, sexan feitas pola propia explotación ou por servizos de maquinaria.

Podo levar un becerro ou unha vaca ó matadoiro? E a un cebadoiro?
Si, está permitido ese transporte.

Os mercados de gando teñen actividade?
Non. En Galicia optouse por suspendelos, aínda que Asturias mantén o mercado de Pola de Siero. Esta mañá, o conselleiro de Medio Rural pediulle ó Ministerio que suspenda o mercado de Pola de Siero.

Non teño copias cotexadas da folla de saneamento, podo mover animais bovinos, ovinos e cabrúns para vida ou con destino a matadoiro cunha copia sen cotexar?
Si, durante o período da alarma sanitaria polo coronavirus permitiranse os movementos de animais bovinos, ovinos e cabrúns, tanto para vida como para matadoiro, coa copia da folla de saneamento sen cotexar.

Suspéndese o saneamento gandeiro?
Sí, en principio 15 días.

Van seguir traballando os veterinarios dos servizos de saneamento gandeiro?
Os servizos oficiais veterinarios van seguir traballando de forma presencial nos seguintes casos:

 • Ganderías con existencia de animais reaccionantes nas campañas de saneamento gandeiro nas semanas anteriores á crise e que estean pendentes de inmobilizar.
 • Revisión sanitaria de animais para proceder a cancelar a inmobilización dunha explotación, pois a demora suporía un serio perxuízo para a granxa.
 • Probas sanitarias en relación ós programas de erradicación de enfermidades, cando non se poidan demorar.
 • Toma de mostras en matadoiro de animais reaccionantes, positivos ou dubidosos, nas campañas de saneamento.
 • Inspección de porcos e leitóns que poidan proceder doutros países da UE, no marco do control da peste porcina africana.
 • Actuacións tras detectarse positivos a inhibidores nas analíticas de leite do Ligal.
 • Calquera outra actuación ligada a casos de alerta por cuestións de sanidade e benestar animal.

Pódense recoller crotais para o gando?
Si, pero hai que pedir cita telefónica nos servizos veterinarios das Oficinas Agrarias Comarcais. O servizo veterinario terá todo preparado para que o gandeiro recolla os seus crotais. Non haberá problema para dar de alta ós becerros.

Están abertas as oficinas agrarias comarcais?
Suspéndese toda a actividade presencial de atención ó público, salvo procedementos imprescindibles que non poidan tramitarse por internet ou teléfono. Inclúese aquí a solicitude de guías para traslado de gando e certificados sanitarios internacionais que se precisen para o movemento dos animais.

En calquera caso, haberá que pedir cita previa e a Oficina coidará de dar as citas espaciadas, de xeito que nunca coincidan dúas persoas convocadas.

As oficinas de organizacións agrarias como Sindicato Labrego e Unións Agrarias, que tamén lle prestan servizos ó sector, mantéñense pechadas, se ben teñen atención telefónica, por internet e, nos casos de urxencia, tamén presencial.

Que pasa coas granxas nas que caduquen os contratos do leite?
Medio Rural solicitou que se poidan prorrogar automaticamente en tanto dure o Estado de Alarma, sempre no caso de que as industrias aínda non lle trasladaran a proposta de novo contrato ás explotacións.

Horta e Viña

É posible aplicar tratamentos fitosanitarios?
Si, pódense dar os tratamentos. No sector do viño, por exemplo, as cooperativas mandaron mensaxe de levar encima o rexistro vitícola.

Os agricultores non profesionais que teñan fincas con viñedos ou hortas poden trasladarse desde a casa para regar, plantar as patacas, sulfatar a viña ou outras actividades similares?
“Aínda que non sexas profesional, si podes desprazarte ás túas fincas para traballar nelas sempre e cando cumpras as recomendacións sanitarias establecidas”, segundo lle trasladou Vicepresidencia da Xunta ó Sindicato Labrego. Desde Medio Rural sosteñen, sen embargo, que esa atención pode facerse sempre que non esixa “desprazamentos de 2 ou 3 kilómetros”, segundo trasladaron nos medios.

Actualización 24-III-2020: Medio Rural permite a agricultura de autoconsumo se as hortas e viñas están a menos de 500 metros da vivenda. Esixe que as persoas que as atendan estean en posesión dun carné de aplicador de produtos fitosanitarios, do que carecen boa parte dos agricultores non profesionais.

Actividades forestais

Pódense facer limpezas de montes individuais ou facer plantacións forestais?
Pódese facer e de feito a maioría dos traballos forestais en monte continúan con normalidade, amparados polo Real Decreto que permite os desprazamentos para traballar. Cómpre respetar as recomendacións sanitarias á hora de desenvolver a actividade e lembrar que é posible unha inspección a cargo de forzas de seguridade.

Están abertos os Distritos Forestais?
Están pechados e suspendéronse todo tipo de quimas ata novo aviso. Outras entidades que lle prestan servizo ó sector, como a Asociación Forestal de Galicia, tamén manteñen pechadas as oficinas, pero continúan a atención telefónica, os traballos en monte e a atención presencial en casos de urxencia.

Desprazamentos

Pódense compartir desprazamentos nun coche, por exemplo, para repartir a domicilio cestas de horta?
Poden circular polas vías públicas persoas que asistan a persoas dependentes, menores de idade ou por necesidades debidamente xustificadas. No caso de circular por motivos de traballo, poden ir como máximo dúas persoas no coche, unha conducindo e outra no asento posterior e en diagonal. A causa laboral considerase causa xustificada se é acreditada cos certificados ou a documentación pertinente. Se por exemplo, a persoa labrega non ten carné de conducir e leva o coche a súa parella, estaría xustificado.

Actualización 23-III-2020: O ministro de Agricultura indicou hoxe en rolda de prensa que os traballadores do sector agrogandeiro e do sector forestal poden desprazarse do seguinte xeito: veículos con capacidade para 5 persoas, un máximo de 2 persoas, sentadas en diagonal; veículos con capacidade para 9 persoas, un máximo de 3 persoas, tamén co mesmo criterio de manter unha distancia de seguridade.

Se teño un accidente durante o Estado de alarma, o seguro vaise facer cargo só se estou facendo unha actividade autorizada no Real Decreto?
As aseguradoras faranse cargo, pero as persoas accidentadas terán que responder ante as autoridades e/ou administración do motivo polo que circulaban debido ás
restricións de uso das vías. Se o motivo do desprazamento non está xustificado, a persoa enfrontarase a unha sanción.

O Sindicato Labrego lembra que a Asociación Empresarial do Seguro UNESPA di literalmente: “Reitérase que a declaración do estado de alerta non modifica as proteccións que ofrece o seguro do automóbil, tanto na súa modalidade de seguro a terceiros como no resto de garantías. Esta declaración institucional realízase a raíz da aparición dalgunhas informacións incorrectas en medios de comunicación e redes sociais nas que se cuestionaba a continuidade da protección”.

A Xunta, sen embargo, mantén na súa web que os seguros de veículos quedan suspendidos en caso de desprazamentos non permitidos polo Real Decreto de Estado de alarma.

Permítese o desprazamento de traballadores/as das granxas e explotacións agrícolas?
Os desprazamentos para traballar están permitidos. Hai que seguir as recomendacións sanitarias. Os desprazamentos en coche serán individuais e se ten que ir outra persoa (traballadora), ten que ir no asiento de atrás e en diagonal.

A cuestión é o control de actividade que van facer os corpos de seguridade, pois estanse pedindo papeis distintos: Aconséllase levar xustificante ou certificado, aínda que o Goberno teña dito nos medios de comunicación que non é preciso.

Polo tanto, tódolos desprazamentos en tractor tamén están incluídos, cando sexa para realizar tarefas agrícolas.

Co peche de fronteiras, os traballadores que veñan de Portugal poden seguir traballando?
Si, pero recoméndase que leven certificado e enderezo e horario do centro de traballo.

Venda ó público

As tendas de suministros agrícolas e gandeiros poden abrir?
O Ministerio aclarou onte nunha nota de prensa que tódalas comerciais agrícolas poden manter a actividade, sempre coidando que non se formen aglomeracións e mantendo as distancias de seguridade entre consumidores e empregados. A venda de sementes, pensos, fitosanitarios, fertilizantes, ferretería agrícola e demais servizos para o agro, pode seguir funcionando.

As explotacións que fan venda directa poden seguilo facendo?
O Sindicato Labrego recomenda seguir coa actividade habitual, sempre seguindo as indicacións de Sanidade.

Pode continuar o funcionamento habitual dos grupos de consumo?
A falta dunha resposta oficial da Administración, o Sindicato Labrego recomenda que continúe o seu funcionamento, pois enténdese que suministran bens de primeira necesidade. Aconséllase, iso si, seguir os protocolos de prevención do coronavirus.

Continúan en marcha os mercados de alimentos locais?
A Consellería, segundo indica o Sindicato Labrego, homologou ós mercados de alimentos a feiras de diferente índole. A situación actual é que están a pechar algúns mercados de alimentos e outros non, segundo o Concello de turno. Tanto o Sindicato Labrego como a Fruga están facendo xestións para pedir a continuidade dos mercados locais de alimentación.

Mercados que perigan ou que decidiron non facerse
(Información do Sindicato Labrego)

4 Ponlas, Pontevedra, Ribadeo, Negreira, Carral, Cambre, Compostela, Cariño, Ortigueira. Mondoñedo, Foz, Castro de Rei, Muimenta, Meira, Oroso, Mesón do Vento, Curtis, Teixeiro, Guitiriz, Cangas, Becerreá, Baralla, Pedrafita, Navia de Suarna, Parga, Ponteareas, Salvaterra, Vilalba.

Actualización: Esta mañá, o conselleiro do Medio Rural trasladoulle ó Ministerio que ve viable a celebración de mercados alimentarios de proximidade.

Actualización 23-III: O ministro de Agricultura, Luis Planas, pronunciouse hoxe en contra de autorizar as feiras locais, pois entende que nelas poderíanse producir aglomeracións de persoas.

Axudas

Teño que presentar unha solicitude de axudas na Consellería do Medio Rural cuxo prazo de presentación remata o día 31 de marzo. Como podo facelo?
A declaración do Estado de alarma prevé unha suspensión de prazos. A suspensión supón que non “corren” estes prazos desde a entrada en vigor do estado de alarma, reanudándose o seu cómputo, cando finalice o Estado de alarma.

No caso de presentación telemática dunha solicitude de subvención, podo presentala igual aínda que os prazos estean suspendidos?
Si, a presentación telemática está operativa, aínda que os prazos non corren.

E no caso da solicitude da axuda PAC?
En canto aos prazos marcados pola administración autonómica ou estatal, estes están suspendidos. Por outro lado, a UE vén de anunciar que permitirá a tramitación da PAC ata o 15 de xuño.


Nota: Información actualizada trala reunión por videoconferencia do conselleiro de Medio Rural co Ministerio e co resto de conselleiros do agro das diferentes comunidades autónomas.

Una idea sobre “Tódalas respostas ás dúbidas do agro co coronavirus

 1. DIANA CALVAR GARCÍA

  Hola, buenos días!
  En Moaña la policia local no permite atender los cultivos de fincas privadas, por favor, quería saber dónde obtener más información y denunciar esta situación. Gracias.

  Contestar

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información