Pastoreo celular : Unha técnica para aproveitar ao máximo o pasto

Resumo da guía elaborada polo Institut de l´Elevage (IDELE) e as cámaras de agricultura de Francia, sobre o pastoreo celular, e a súa aplicación en varias gandarías de ovino de carne no leste do país

Pastoreo celular : Unha técnica para aproveitar ao máximo o pasto

Pastoreo celular en Francia

A aplicación dunha técnica de pastoreo debe ir precedida dunha reflexión máis global sobre a coherencia do sistema forraxeiro. En particular, é necesario asegurarse de que a herba estea ben valorada, cun bo equilibrio entre o potencial do chan, o nivel de fertilización e a carga gandeira.

Neste sentido, o obxectivo do pastoreo celular é aproveitar unha herba rica e dixestible durante todo o ano

Que é unha herba rica?

Os valores nutricionais (nitróxeno e enerxía) que necesitan os animais atópanse principalmente nas puntas da folla. En resumo, canto máis avanzado estea o ciclo da planta, maior será o rendemento da materia seca e, á inversa, menor será o valor dietético, tanto en termos de enerxía (UF) como de proteínas . Para ser exactos, o valor do alimento non diminúe na planta, senón que se dilúe a medida que medra. Por tanto, o valor de alimentación dunha forraxe atópase no seu máximo na fase de planta moi nova.

Pasto e valor alimenticio: pastoreando unha herba de calidade na etapa de 3 follas

O pastoreo entre a segunda e terceira folla optimiza o crecemento da pradaría.

Máis aló da etapa de 3 follas, o primeiro limbo da folla vólvese amarelo e morre, e a calidade nutricional e a palatabilidade da herba redúcese. A continuación entramos na etapa de espigado onde a planta producirá o seu talo. Por tanto, se empezamos a pastorear a herba máis aló da etapa de 3 follas da planta haberá moitas perdas por parte dos animais e non estaremos a optimizar o pastoreo.

PASTOREO CELULAR IDELE FRANCIA 1

As diferentes formas de organizar o pastoreo

Existen cinco formas principais de organizar o pastoreo:

1) Pastoreo continuo nunha soa parcela:

É un método que simplifica o traballo, pero que pode ir acompañado de grandes dificultades no manexo do exceso de pasto, a menos que se introduza unha cerca intermedia coa suficiente antelación para protexer unha zona a segar (o que conduce a unha técnica simplificada de pastoreo racionalizado).

O pastoreo continuo a miúdo xera rexeitamentos, que deben ser manexados por medio da sega. Isto modera a vantaxe en termos de traballo.

2) O pastoreo co fío:

Na mesma parcela, esta técnica consiste en limitar a superficie dispoñible para o pastoreo mediante valos eléctricos móbiles:

-O fío frontal limita a cantidade de herba que se ofrece,

-O fío traseiro evita o sobrepastoreo en certas áreas e por tanto promove o crecemento da herba.

Esta técnica pode ser intensiva en man de obra (mover cercas eléctricas móbiles cada vez que sexa necesario), pero permite manexar ben o pasto e así limitar o desperdicio.

3) Técnica mixta: pastoreo racionado por fío + pastoreo rotativo en 3 parcelas:

En comparación coaPASTOREO CELULAR IDELE FRANCIA 2 técnica anterior, é máis fácil manexar só o fío dianteiro. Tamén se facilita a xestión do exceso de herba.

4) O pastoreo rotacional en varias parcelas:

Este método de pastoreo require de 4 a 7 parcelas, cuxo tamaño debe adaptarse ao do lote ao que está destinado. En termos de traballo, require un investimento significativo á hora de instalar valos. En segundo lugar, adáptase ben á xestión do exceso de herba de primavera porque permite un axuste bastante fino e inmediato da superficie a gardar. Tamén reduce o desperdicio.

5) Pastoreo celular (ou dinámico)

Tamén chamado techno-pastoreo ou techno-grazing, o pastoreo celular é unha forma renovada de pastoreo de fío. Baséase no principio do pastoreo dianteiro/traseiro de fío de pastor eléctrico que se move todos os días, pero baséase en equipos e tecnoloxía de valado que resolven en parte o problema de traballo: os chamados valos activos feitos de arame de aceiro semirríxido sobre carretes estirados por postes flexibles de fibra de vidro. Os valos pódense instalar cun cuadrante sen necesidade de desmontalas. Esta técnica tamén reduce o desperdicio de pasto.

Vantaxes e inconvenientes dos distintos métodos de pastoreo :

Ventajas

Inconvenientes

Pastoreo racionado hilo adelante hilo atrás. Delimitar el pasto de una parcela con uno o dos hilos que el ganadero debe mover todos los días.

 • Limitación de residuos incluso en una parcela ya muy llena de hierba.

 • -Adaptación constante del área de pastoreo a las condiciones reales de crecimiento de la hierba.

 • Producción animal regular resultante del consumo de una hierba siempre nueva.

 • Limitación diaria de desplazamiento de los hilos del pastor eléctrico.

 • -Pisoteo excesivo del suelo que puede comprometer la regeneración.

 • Sobrepastoreo a lo largo de la línea.

 • Necesidad de parcelas rectangulares.

Pastoreo racional rotatorio

Pastorreo rotatorio + hiilo delante

 • Limitación del desperdicio de hierba

 • Adaptación constante del área de pastoreo.

 • Producción ganadera regular.

 • Larga longitud de la valla.

 • Pisoteo de parcelas demasiado húmedas.

Pastoreo rotativo en varias parcelas. Cada una de ellas se utiliza a su vez para dejar descansar la parcela mientras la hierba vuelve a crecer.

-Aprovechamiento uniforme de la hierba en toda la parcela.

 • -Facilidad de adaptación sea cual sea la configuración de la parcela.

 • Capacidad para limitar el abonado al nivel deseado de carga e intensificación.

 • Posibilidad de ajustar la superficie necesaria según las condiciones del año añadiendo una parcela en caso de falta o, por el contrario, cortando la que ya está demasiado avanzada.

-Larga longitud de vallas para instalar y mantener.

 • -Dificultades a veces para tener puntos de agua accesibles en cada parcela.

 • Pisoteo de parcelas demasiado húmedas.

 • Riesgo de desperdiciar hierba cuando esdemasiado abundante.

 • Producción diaria irregular.

Pastoreo celular
Principio de pastoreo de hilo delantero/trasero, con divisiones preestablecidas (carga instantánea muy alta y tiempo de pastoreo muy corto).

-Limitación de residuos y comportamiento de clasificación incluso a grandes alturas.

 • Fácil adaptación del área de pastoreo a las condiciones reales de crecimiento.

 • Uniformidad en en la altura de pastoreo, limitando los residuos.

 • Buena distribución del estiércol animal.

 • Alto coste debido al gasto en vallados y puntos de aga

 • -Dificultad para tener puntos de agua en cada paddock o célula de división

 • Riesgo de exceso de pisoteo en condiciones de humedad.

Fonte : Guide PraiCoS n°5 « Organiser lle pâturage et gérer lle parcellaire » (2014) ? page14

As particularidades do pastoreo celular

O pastoreo celular permite evitar os problemas de sobrepastoreo, que son frecuentes no pastoreo fixo, limitando ao mesmo tempo as áreas non pastadas ou rexeitadas. O sobrepastoreo provoca unha diminución excesiva da superficie foliar, o que afecta as reservas da planta e repercute na produtividade das pradarías.

Aínda que os principios de manexo do pasto son diferentes entre os dous modos de pastoreo, celular ou rotativo, o obxectivo segue sendo común: aproveitar ao máximo o pasto para obter autonomía de forraxe e optimizar o rendemento dos animais.

O pastoreo celular busca un manexo intensivo do pasto a través do pastoreo, respectando ao mesmo tempo a fisioloxía do crecemento da herba. O nivel de carga gandeira instantánea (número de ovellas ou vacas por hectárea nun momento dado) é moi alto. Porén, a duración da estancia por parcela é moi curta: dun a dous días (máximo 3 días) por cela. O tempo de recuperación da área ou cela (paddock) é de entre 18 e 60 días (ou máis) dependendo da tempada.

O obxectivo deste tipo de pastoreo é minimizar a sega e maximizar as reservas en pé da herba.

Ademais, o descanso invernal nas pradarías é necesario para unha boa recuperación primaveral. As primeiras parcelas pastadas na primavera utilizaranse para o pastoreo de verán (preferiblemente cordeiros) para reducir a presión de pastoreo.

A importancia do stock de herba en pé

PASTOREO CELULAR IDELE FRANCIA 3-Unha vez que unha parcela ou cécula foi pastoreada, o rebrote non comeza realmente até 7 días despois de que os animais saíron do pasto. Por tanto, a primeira semana produce só 0,7 Toneladas brutas/ha de herba. Sen embargo, se duplicamos o tempo de rebrote (2 semanas), a produción de pasto da parcela multiplicarase por 5 (3,5 Toneladas brutas/ha). Durante a 3ª semana, o crecemento retárdase lixeiramente pero mantense nun bo nivel (1,7 Toneladas brutas/ha). Por tanto, non ten sentido ter períodos de descanso do pasteiro demasiado longos (4 semanas) porque a produción de herba retárdase considerablemente.

En conclusión, un retorno do gando á parcela demasiado rápido ou demasiado longo non lle permite sacar o máximo proveito do crecemento da herba. Por tanto, o tempo de retorno debe ser adaptado de acordo co potencial pedoclimático:

Na primavera de 18 a 21 días

No verán de 35 a 60 días

-Entrar na parcela co gando cunha altura de pasto duns 8 centímetros e saír cando teña unha altura duns 5 centímetros.

-En caso de forte crecemento na primavera, ¿cando se deben limpar as parcelas e como regular o exceso de herba?

É posible reducir temporalmente o tempo de rotación retirando algunhas parcelas do sistema de pastos, co obxectivo de reducir a altura de entrada nas demais.

Pacer máis superficie de herba : Unha volta máis rápida ás parcelas limita a altura da herba á entrada do pasto. A elección das parcelas a segar realízase naquelas con moitas manchas sen pastar.

Un punto de referencia é pensar en desacoplar as células ou paddocks da rotación desde o momento en que a altura de entrada é superior a 12 cm.

O obxectivo principal da sega é regular o crecemento e non tratar de acumular existencias. Non esperar a que a herba medre máis, xa que é necesario asegurar o renovo para que a parcela volva ao sistema de pastos a próxima vez.

Pase un lote de “2ª pasada » :  Un lote de ovellas ou vacas con menores necesidades (ovellas de desvelle, ovellas preñadas, vacas secas) pode pasar por detrás do lote principal para limpar a parcela e reducir a altura da herba de saída.

-Preparar a tempada de verán :

Coa implementación dunha mestura multiespecífica que asegura un mínimo de produción mesmo en condicións secas. Favorécese con certas especies: achicoria, leguminosas (trevo, alfalfa, arveja),….

Crecemento de gramíneas e leguminosas ao longo do ano

Crecemento de gramíneas e leguminosas ao longo do ano

Crecemento de gramíneas e leguminosas ao longo do ano :

Antes de empezar co pastoreo celular :

Realizar un estudo de viabilidade do seu funcionamento

-En primeiro lugar, é necesario avaliar en que pode afectar o establecemento dun pastoreo celular. En concreto, é necesario preguntarse sobre:

-A estructura da súa base territorial

-O tamaño das parcelas e a distancia entre elas,

-Potencial de solo e produtividade da pradaría.

Definir o tamaño e o número de células (paddocks)

-En Francia dispoñen do método PraiCos.

Podes descargar aquí a manual “Organización do pastoreo e xestión da parcela”

Descarga aquí o documento do IDELE sobre Pastoreo Celular

As motivacións e os obxectivos para establecer o pastoreo celular :

Aumenta o valor do pasto :

-Aumentar a carga, gañar autonomía, mellorar a produtividade do rabaño

-Ampliar os tempos de pastoreo: reduce o tempo de alimentación na corte e as necesidades de forraxe para o inverno,

-O gando come pasto novo con bo valor nutritivo: redución da cantidade de concentrados distribuídos para o acabado dos años ou tenreiros, posibilidade de trasladar a pasto algúns dos animais alimentados en estabulación.

Controla os custos de produción :

-Mellora a rendibilidade cun mellor crecemento dos cordeiros e máis kg de años producidos en base a herba (pastos máis produtivos con herba de mellor calidade),

-Reduce os custos operativos (cantidades de concentrados / kg de canle de cordeiro),

-Reducir os gastos de maquinaria, gasóleo…etc

-Investir de forma diferente na produción ovina: menos edificios e máis desenvolvemento do solo (camiños, puntos de auga e valos).

Satisfacer as expectativas e demandas da sociedade :

-Atopar unha carne producida en base a herba.

-Interesante no caso das vendas directas ao diálogo cos consumidores,

-Ter en conta o benestar dos animais.

-Cumprir coas expectativas ambientais mantendo un bo nivel de produtividade (“Agroecoloxía Intensiva”).

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información