PODA_MARTIN_CODAX

Bruxelas alerta de que cada vez quedan menos viticultores a pesar das boas perspectivas para o sector

O informe da Comisión de Agricultura da UE prevé que o consumo interno se manteña de aquí ao 2030 e prevé un tirón dos viños con Denominación de Orixe e dos espumosos

O informe de perspectivas da Comisión Europea de Agricultura, presentado a pasada semana en Bruxelas, augura un gran futuro para o sector vitivinícola europeo de aquí ao ano 2030, fundamentado sobre todo nas exportacións dos viños con Denominación de Orixe e dos viños espumosos.

En concreto, os expertos de Bruxelas prevén unha lixeira redución no consumo humano de 26 litros de viño per cápita en media en 2018/2019 a 25,3 litros en 2030. A produción da UE debería alcanzar os 168 millóns de hectólitros en 2018 e debería estabilizarse a 165 millóns de hl en 2030.

“Como exportacións, a UE debe manter un crecemento constante das exportacións, impulsado principalmente polas indicacións xeográficas e os viños espumosos”, engade o informe do departamento que dirixe Phil Hogan.

A mesma superficie vitícola pero moitos menos viticultores

COMISION_VINO_UE

Sen embargo, unha tendencia da que alerta o informe de Bruxelas é a concentración do sector vitivinícola da UE. Así, no ano 2016 había ao redor de 450 000 viticultores na UE: un 22% menos en comparación con 2005, aínda que a área para a produción de viño diminuíu só lixeiramente (-3%), en particular debido á reconversión de viñedos antigos.

Un dato máis que ilustra esta tendencia: En 2016, o 1% dos viñedos na UE eran maiores de 100 hectáreas e representaban xa 17% da superficie vitícola total. En contraste, o 50% das parcelas vitícolas tiñan menos de 2 ha e representaron o 4% da terra utilizada.

Este proceso de concentración é máis forte en Italia e Alemaña. Neses países o número de viticultores caeu máis significativamente (-40% e -38% respectivamente). Con todo, a terra utilizada para a produción de viño aumentou (+16% e +2% respectivamente).

En liña con este proceso, a proporción de pequenas adegas (viñedos menores de 5 ha) contraéronse en Italia e Alemaña (-7% até representar o 74% do total de adegas e -6% a 64% respectivamente) na última década, mentres que a proporción en Francia e España mantívose estable, representando o 45% do total de adegas.

Prevese que o consumo de viño en Europa permaneza estable

Por outra banda, o informe da Comisión Europea prevé que o consumo per cápita estabilícese a 25,3 litros por persoa e ano na Unión Europea cara a 2030.

Os principais impulsores de que non caia o consumo de viño son a maior popularidade dos viños espumosos e máis lixeiros e o consumo de viño grazas ao crecemento económico nos Estados membros de Europa oriental. Estes factores prevese que compensen a diminución do consumo de viño na maioría dos outros países en Europa debido, entre outras cousas, ás advertencias sanitarias.

Crecemento sostido das exportacións

Por outra banda, a Comisión de Agricultura destaca que as exportacións de viño aumentaron preto dun 2% por ano durante a última década, alcanzando os 24 millóns de hectolitros en 2017/2018.

As exportacións non se ven afectadas pola fluctuación da produción debido ao amortecemento polo efecto das existencias. Medran constantemente as vendas ao exterior grazas á forte demanda de viños espumosos e de viños con denominación de orixe ou indicación xeográfica protexida.

As exportacións de viños tranquilos embotellados da UE aumentaron un 11%. nos últimos 5 anos, mentres que as de viño espumoso disparáronse un +36% nos últimos e xa representan o 14% das exportacións da UE en 2017/2018. Prevese que esta porcentaxe aumentará nos próximos anos.

Pola contra, o informe avanza que seguirán descendendo as exportacións de viños da UE a granel, que representan o 15% das vendas ao exterior en 2017.

Polo demais, e a pesar da forte competencia de terceiros países e de posibles tensións comerciais, mesmo cos Estados Unidos, a Comisión Europea prevé un crecemento das exportacións de viño da UE durante a próxima década a un ritmo do +1,6% anual, até alcanzar os 27 millóns de hl en 2030.

Como xa se comentou, espérase que a produción se estabilice en 165 millóns de hl, durante o próximos dez anos, o que contrasta co descenso do 0,5% anual visto entre 2008 e 2018.

Viño ecolóxico

En 2016 ao redor do 9% dos viñedos da UE estaban certificados en ecolóxico (máis de 313 000 ha), coas cotas máis altas en Italia (15% da extensión vitivinícola italiana), España (11%) e Francia (9%).

O crecemento deste sector foi máis forte en España onde a porcentaxe dos viñedos orgánicos aumentou do 5% en 2010 ao 11% en 2017
(107 000 ha).

A produción vinificada orgánica española alcanzou os 3,3 millóns de hl. En 2016, acadando un rendemento media de 30 hl / ha. Isto corresponde ao redor do 70% do rendemento media baixa produción convencional.

Unha gran parte do viño ecolóxico producido en Francia consómese no país, mentres que o viño ecolóxico producido en España e Italia é principalmente exportado, sobre todo a Alemaña.

En canto ao futuro, a Comisión de Agricultura prevé que a produción de viño ecolóxico continúe medrando até o 2030, aínda que isto dependerá de factores como as alternativas ao cobre (e o seu custo) que se desenvolverán para loitar contra as enfermidades fúnxicas, da demanda e do diferencial de prezo que compense aos viticultores polos rendementos máis baixos e maiores custos.