The state-of-the-art Alltech 37+® mycotoxin analytical services laboratory now open at Alltech’s European Bioscience Centre in Ireland. Dr. Sanja Trajkovic pictured analyzing samples for mycotoxin contamination.

A análise Alltech 37+® detecta cinco novas micotoxinas que ameazan a saúde animal e a rendibilidade dos gandeiros

As micotoxinas poñen en risco a saúde animal e a rendibilidade dos produtores, polo que identificar e facer fronte a esta ameaza oculta é vital para os gandeiros. Alltech, empresa líder mundial no control das micotoxinas, conta agora coa capacidade para analizar máis de 40 micotoxinas diferentes presentes en mostras de pensos e alimentos. Grazas a esta nova capacidade analítica, Alltech pode non só detectar estas novas micotoxinas, senón tamén empezar a entender que efectos teñen sobre o rendemento e a saúde dos animais.

A análise de detección de micotoxinas Alltech 37+® é a pedra angular do programa de control de micotoxinas de Alltech®, xa que é capaz de identificar máis de 37 tipos diferentes destas substancias contaminantes. A partir de agora, as mostras que envíen os gandeiros serán sometidas a unha análise de detección que incluirá 5 novas micotoxinas cuxa relevancia para a industria agrogandeira foi destacada recentemente pola investigación científica.

Estas novas micotoxinas e os seus síntomas de toxicidade son:

Citrinina:
Dano renal, tensión oxidativo, deterioración da saúde intestinal, diarrea/feces soltas

Beauvericina:
Tensión oxidativo, actividade antimicrobiana, contaminación da leite/carne

Moniliformina:
Dano cardíaco, depresión do sistema inmunitario, diminución do rendemento

Citreoviridina:
Deficiencia de vitamina B1, depresión do sistema inmunitario, tensión oxidativo, diminución da eficiencia reprodutiva, menor ganancia de peso

Ácido ciclopiazónico:
Dano intestinal, tensión oxidativo, depresión do sistema inmunitario, diminución do rendemento

Os resultados da análise de detección Alltech 37+® permiten formarse unha idea precisa dos contaminantes presentes nas materias primas ou a ración Unifeed a fin de acelerar o proceso de diagnóstico, propor medidas de reparación e avanzar na posta en marcha dun plan de control eficaz das micotoxinas. As análises realizadas nos laboratorios de servizos analíticos de micotoxinas 37+® de Lexington (Kentucky, EE. UU.) e Dunboyne (Irlanda) ascenden xa a preto de 20.000 mostras procesadas para detectar máis de 37 micotoxinas diferentes presentes en pensos e alimentos.

O avanzado laboratorio europeo de servizos analíticos de micotoxinas 37+® está situado no Centro europeo de Biociencia de Alltech en Irlanda. Na foto, a Dra. Sanja Trajkovic analiza mostras para detectar a presenza de micotoxinas.

Para obter máis información, visite www.knowmycotoxins.com