Cambios en 2018 nas axudas dos plans de mellora e na PAC en Galicia

Publicidade
Cambios en 2018 nas axudas dos plans de mellora e na PAC en Galicia

A Consellería do Medio Rural publicará na primeira quincena deste mes a orde de axudas para a modernización das explotacións, que contempla achegas para incorporación de mozos, plans de mellora e pequenas explotacións. Estará dotada con 65 millóns de euros, idéntico orzamento que na pasada convocatoria. Así o anunciou este xoves a conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, na clausura da III xornada “Top Gan” de vacún de leite celebradas en Vilalba.

Avanzou, ademais, algunhas novidades da vindeira convocatoria de axudas para plans de mellora:

-Non vai haber prórrogas:

O mesmo día que se publique a orde de axudas publicaranse tamén as instrucións, a diferencia doutras convocatorias nas que estas últimas se publicaban con posterioridade. “Os gandeiros non van ter que agardar pola instrución pero vai haber que cumprir os prazos e este ano non poderemos facer prórrogas”, adiantou a conselleira. Neste sentido, anunciou que “porémonos en contacto cos alcaldes para que axilicen ao máximo todas as licenzas municipais” pertinentes.

-Baixa a contía máxima subvencionable para aprobar máis solicitudes:

Outra das novidades que adiantou Ángeles Vázquez é que o máximo subvencionable por plan de mellora pasa do 60% ao 50%. “A realidade é que nas dúas últimas convocatorias quedou xente fóra dos plans de mellora e desta forma agardamos poder chegar a un maior número de solicitudes”, explicou.

-Novos criterios de puntuación: puntúan máis as ganderías en Control Leiteiro

Entre elas, salientou que os expedientes presentados por mulleres puntuarán máis. Tamén puntuarán as explotacións con seguro agrario contratado e, por primeira vez e a demanda do sector, aquelas ganderías incluídas no control oficial de rendemento leiteiro.

Cambios nas axudas da PAC para este ano

Por outra banda, o Ministerio de Agricultura informa de que este xoves, 1 de febreiro, iníciase a campaña de solicitude de axudas da PAC para 2018, que permitirá a 745.000 produtores en toda España presentar, ata o próximo 30 de abril, a Solicitude Única das axudas directas da Política Agrícola Común (PAC).

O importe total das mesmas ascende a 4.940 millóns de euros, que se poderán abonar en forma de anticipos a partir do 16 de outubro e o saldo a partir do 1 de decembro.

Mediante a Solicitude Única, o produtor pode solicitar ante a consellería de medio rural da súa Comunidade Autónoma todas as súas axudas dunha soa vez.

O prazo para as cesións dos dereitos do pago básico amplíase ata o 31 de maio

Tamén hoxe ábrese o prazo de presentación das solicitudes de pago das medidas de desenvolvemento rural incluídas no ámbito do sistema integrado de xestión e control (basicamente axudas por superficie e axudas gandeiras), a solicitude de cesión de dereitos de pago básico e a solicitude de dereitos para a Reserva Nacional de Pago Básico que está orientada fundamentalmente cara aos novos agricultores e cara a aqueles produtores que se incorporan á actividade agraria e que contan cunha formación e capacitación adecuada no ámbito agrario.  Respecto das cesións de dereitos de pago básico, nesta campaña o peche do prazo de presentación das mesmas ampliouse ata o 31 de maio.

Así mesmo, aqueles titulares que pertencen ao réxime de pequenos agricultores por percibir menos de 1.250 euros, deberán presentar a súa ratificación de participación no devandito réxime, e en base á mesma unicamente esixiráselles, para poder cobrar a axuda, que manteñan polo menos o mesmo número de hectáreas admisibles que o número de dereitos de pago básico que se lles asignou, así como que realicen a actividade agraria na explotación que declaran na súa Solicitude Única. Tamén poderán presentar a súa solicitude de renuncia se desexan cambiarse ao réxime xeral.

Este ano todos os solicitantes de axudas deben presentar a denominada “declaración gráfica”, de acordo co Sistema de Información Xeográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), de todas as parcelas agrícolas da explotación.

No caso de que o SIGPAC non reflicta a situación real das parcelas e se se observa que os recintos non están correctamente delimitados, ou se se cambiou o uso dalgún recinto, o produtor notificarao á Administración a través da oportuna alegación.

Cambios principais na normativa da PAC para este ano

Por outra banda, o Ministerio incorpora nas axudas da PAC os cambios acordados na Unión Europea no chamado Regulamento Ómnibus.

As modificacións máis destacables introducidas, e que serán de aplicación nesta campaña da PAC 2018, son as seguintes:

– Para incentivar a participación nas axudas dos novos agricultores, duplícase o valor da axuda complementaria aos novos agricultores ata o 50% (ata agora era o 25%) do valor medio dos dereitos de pago básico do novo.

Flexibilízanse os criterios para determinar unha superficie como pasto, ampliando o espectro dos pastos elixibles a todos aqueles pastos arborados e arbustivos que realmente poidan pastarse, aínda que a forraxe de carácter herbáceo non sexa maioritario nesas superficies. Porén, isto non exime para que nas devanditas superficies aplíquese o correspondente coeficiente de admisibilidade de pastos, con obxecto de descontar zonas de masas de vexetación impenetrable, afloramentos rochosos ou outros elementos improdutivos dispersos polo pasto ou se fose o caso, pendentes elevadas.

-No que respecta ao pago para as prácticas agrícolas beneficiosas para o clima e o medio ambiente, incorpórase a prohibición do uso de produtos fitosanitarios nas superficies de interese ecolóxico (SIE) cando computen como SIE, conforme ao establecido pola nova normativa europea. As parcelas que se declaren como SIE deberán de marcarse de maneira específica na Solicitude Única.

Por outra banda, tamén se incorporan elementos de flexibilización nesta medida destacando que os barbeitos SIE non deberán destinarse á produción agraria durante 6 meses no canto dos 9 meses que se esixía en campañas anteriores. Tamén poderán computar como SIE os barbeitos melíferos (é dicir aqueles barbeitos con alta presenza de especies melíferas) e as superficies de eulalias (Miscanthus) e silfo (Silphium perfoliatum).

-Refórzase o control da actividade agraria que se debe realizar anualmente en todas as parcelas da explotación polas cales se solicita axuda e mantense invariable a figura do agricultor activo, a pesar de que o Regulamento Ómnibus permitía o seu flexibilización, co fin de manter a orientación das axudas cara aos agricultores e gandeiros cunha actividade agraria real.

-É obrigatorio, a partir de 2018, a presentación dunha declaración gráfica das superficies para todas as explotacións. Exceptúase desta obrigación ás superficies de uso en común (pastos comunais, aparcerías, etc.).

-Amplíanse as cesións de dereitos de pago básico sen terra exentas de peaxe, aos casos nos que estea implicado un novo agricultor.

-Tamén se flexibilizan as condicións requiridas nos cambios de titularidade das explotacións gandeiras, cando o novo titular sexa un novo agricultor, para poder percibir as axudas asociadas aos gandeiros, en coherencia coa estratexia xeral da PAC en busca dun impulso e apoio á substitución xeracional no campo.

-Establécense esixencias mínimas na aplicación de estercos e xurros, para reforzar o compromiso da agricultura e gandaría co medio ambiente, o chamado decreto de xurros.

 

image_print

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información