Publicada a convocatoria de indemnizacións para 2017 por sacrificio obrigatorio de animais

Administración convocante: Consellería do Medio Rural

Enlace axuda: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161229/AnuncioG0426-201216-0006_gl.html

Prazo: Ata 30/11/2016

Resumo:

A Consellería do Medio Rural publica este xoves no Diario Oficial de Galicia a orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades, e se convocan para o ano 2017.

Poderán optar ás indemnizacións as persoas físicas e xurídicas e as entidades sen personalidade xurídica que sexan titulares:

a) De animais que se sacrifiquen ou morran por resultaren reaccionantes ás probas diagnósticas de tuberculose, brucelose, leucose e lingua azul no gando vacún, ovino e cabrún, ou por ter convivido con animais enfermos e que sexan considerados sospeitosos polos veterinarios actuantes.

b) De animais e os seus produtos de calquera especie, sacrificados/mortos e/ou destruídos por motivos de sospeita e/ou confirmación da presenza dalgunha das encefalopatías esponxiformes transmisibles.

c) De aves reprodutoras ou poñedoras da especie Gallus gallus e reprodutoras da especie Meleagris gallopavo, sacrificadas por orde da autoridade competente dentro dos programas nacionais de control de salmonela.

d) De aves sacrificadas por mor da declaración oficial dun foco de influenza aviaria ou de enfermidade de Newcastle.

e) De porcos sacrificados/mortos por mor da declaración oficial dun foco de peste porcina clásica ou de peste porcina africana.

f) De animais que se sacrifiquen/morran por resolución da autoridade competente en materia de sanidade animal, afectados por enfermidades distintas das sometidas a programas sanitarios oficiais.

g) De animais que morresen como consecuencia directa de actuacións, tratamentos e manipulacións preventivas ou con fins de diagnóstico e, en xeral, de animais que morran no contexto de medidas de execución de actuacións sanitarias oficiais impostas pola autoridade competente.

h) Os demais supostos recollidos na Lei 8/2003, de sanidade animal, e na normativa estatal e da Unión Europea de desenvolvemento dos programas e das actuacións sanitarias de vixilancia, loita, control e erradicación de cada enfermidade.

As contías das indemnizacións serán as que estean en vigor en cada momento, segundo os baremos ou prezos oficiais aprobados polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente.

No caso de indemnización por sacrificio decretado pola aparición dun foco de influenza aviaria ou de enfermidade de Newcastle, a contía da indemnización será a fixada nos baremos establecidos no Real decreto 823/2010, do 25 de xuño, polo que se establecen os baremos de indemnización polo sacrificio obrigatorio dos animais obxecto dos programas nacionais de control de salmonela en mandas de aves reprodutoras e poñedoras do xénero Gallus gallus, e de mandas de pavos reprodutores, e mais no anexo II desta orde.

Prazo de solicitude: ata o 30 de novembro de 2017

Para os casos en que, por cuestións sanitarias, a autoridade competente considere necesario decretar o sacrificio obrigatorio de animais das especies bovina, ovina e cabrúa, afectados por enfermidades distintas das sometidas a programas nacionais de vixilancia, loita, control e erradicación, e para as cales non haxa un baremo xa aprobado, a contía das indemnizacións será a sinalada no punto 1 anterior.

O prazo para a presentación das solicitudes e, se é o caso, da correspondente documentación complementaria será desde o día seguinte á data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia ata o día 30 de novembro de 2017, incluíndo ambas as dúas datas no cómputo do prazo.

Baremos de indemnización:

Nestes momentos, cando se ordena este sacrificio obrigatorio como consecuencia dun diagnóstico desfavorable, os gandeiros reciben unha serie de indemnizacións reguladas por un Real Decreto, de 2011. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Medio Ambiente vai poñer a traballar en a revisión dos baremos de indemnización por sacrificio obrigatorio de animais no marco da actuación dos programas nacionais de erradicación, concretamente da tuberculose e da brucelose bovina. Esta era unha petición que fora presentada por distintos gobernos autonómicos.

Gando vacún:

O baremo será do 75 por cen dos valores seguintes, en función da aptitude dos animais:

Vacún de aptitude cárnica:
– Idade igual ou inferior a un mes: 147,13 euros
– Superior a un mes e igual ou inferior a 3 meses: 209,00
– Superior a 3 meses e igual ou inferior a 9 meses: 401,93
– Superior a 9 meses e igual ou inferior a 18 meses: 481,77
– Superior a 18 meses e igual ou inferior a 24 meses: 514,47
– Superior a 24 meses e igual ou inferior a 48 meses: 707,26
– Superior a 48 meses e igual ou inferior a 84 meses: 643,08
– Superior a 84 meses e igual ou inferior a 120 meses: 481,87
– Superior a 120 meses: 321,54

Vacún de aptitude leiteira:
– Animal con idade igual ou inferior a un mes: 147,13 euros
– Superior a un mes e igual ou inferior a 3 meses: 209,00
– Superior a 3 meses e igual ou inferior a 10 meses: 602,56
– Superior a 10 meses e igual ou inferior a 17 meses: 682,39
– Superior a 17 meses e igual ou inferior a 24 meses: 715,09
– Superior a 24 meses e igual ou inferior a 48 meses: 907,88
– Superior a 48 meses e igual ou inferior a 72 meses: 843,71
– Superior a 72 meses: 321,54 2.

No caso de animais obxecto de comiso total, establécese o seguinte valor complementario para a carne, que se engade ao anterior:

Vacún de aptitude cárnica:
– Animal con idade igual ou inferior a un mes: 41,20 euros
– Superior a un mes e igual ou inferior a 3 meses: 58,52
– Superior a 3 meses e igual ou inferior a 9 meses: 128,61
– Superior a 9 meses e igual ou inferior a 18 meses: 192,71
– Superior a 18 meses e igual ou inferior a 24 meses: 205,79
– Superior a 24 meses e igual ou inferior a 48 meses: 282,91
– Superior a 48 meses e igual ou inferior a 84 meses: 257,24
– Superior a 84 meses e igual ou inferior a 120 meses: 192,75
– Superior a 120 meses: 128,61

Vacún de aptitude leiteira:
– Animal con idade igual ou inferior a un mes: 41,20 euros
– Superior a un mes e igual ou inferior a 3 meses: 58,52
– Superior a 3 meses e igual ou inferior a 10 meses: 128,61
– Superior a 10 meses e igual ou inferior a 17 meses: 192,71
– Superior a 17 meses e igual ou inferior a 24 meses: 205,79
– Superior a 24 meses e igual ou inferior a 48 meses: 565,81
– Superior a 48 meses e igual ou inferior a 72 meses. 514,47
– Superior a 72 meses. 257,23

O baremo será do 100 por cen en caso sen carga sanitario. Así mesmo, a contía resultante en cada caso incrementarase nun dez por cen nos casos de pertenza da explotación a unha Agrupación de Defensa Sanitaria Gandeira.

Gando ovino e caprino

O baremo será do 75 por cen dos valores seguintes, en función da especie e aptitude dos animais:

Ovino de leite:
– Recría, de idade superior a 3 meses e non superior a 12 meses: 56,25 euros
– Idade superior a 12 meses e inferior a 60 meses: 96,46
– Maior de 60 meses: 45,01

Ovino de carne:
– Recría de idade superior a 3 meses e inferior a 12 meses: 43,41 euros
– Idade superior a 12 meses e inferior a 60 meses: 80,39
– Maior de 60 meses: 45,01

Caprino de leite:
– Recría, de idade superior a 3 meses e inferior a 12 meses: 56,25 euros
– Idade superior a 12 meses e inferior a 60 meses: 96,46
– Maior de 60 meses: 45,01

Caprino de carne:
– Recría de idade superior a 3 meses e inferior a 12 meses: 43,41 euros
– Idade superior a 12 meses e inferior a 60 meses: 48,24
– Maior de 60 meses: 24,44

O baremo será do 100 por cen en caso sen carga sanitario para as categorías de animais do apartado 1.

Así mesmo, no devandito suposto e cando os animais sacrifíquense na explotación, serán tamén indemnizables cun baremo do 100 por cen, as seguintes categorías de animais cos valores que se expoñen a continuación:

Ovino de leite:
– De idade igual ou inferior a 3 meses: 33,71 euros
– De non recría e de idade superior a 3 meses e inferior a 12 meses: 37,67

Ovino de carne:
– De idade igual ou inferior a 3 meses: 33,71 euros
– De non recría e de idade superior a 3 meses e inferior a 12 meses: 37,67

Caprino de leite:
– De idade igual ou inferior a 3 meses: 33,71 euros
– De non recría e de idade superior a 3 meses e inferior a 12 meses: 37,67

Caprino de carne:
– De idade igual ou inferior a 3 meses: 33,71 euros
– De non recría e de idade superior a 3 meses e inferior a 12 meses: 37,67

 

image_print

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información