RURAL_ENSILANDO_HERBA_MONTEDERRAMO_2

Convocadas as axudas para proxectos dos grupos operativos de innovación

Medio Rural destina 1,7 millóns de euros ás iniciativas presentadas no 2017

A convocatoria 2017 para proxectos dos grupos operativos de innovación contará con 1,7 millóns de euros. Medio Rural publicou no Diario Oficial de Galicia (DOG) as bases e a apertura do prazo de solicitude. Esta liña de axudas, cofinanciada con fondos europeos no marco do Plan de Desenvolvemento Rural 2014-2020, está dirixida exclusivamente ós grupos operativos da Asociación Europea de Innovación.

O obxectivo das subvencións é o apoio a iniciativas que resolvan un determinado problema no sector agrogandeiro e forestal. Quérese así fomentar a innovación en áreas como a xestión sustentable dos recursos, en sistemas agrarios de produción, na bioeconomía ou na aplicación das tecnoloxías da información e comunicación ao sector.

Europa 2020
A Asociación Europea da Innovación é un instrumento administrado directamente pola Comisión Europea posto en marcha para contribuír á estratexia “Europa 2020” da UE. Persegue un crecemento intelixente, sostible e integrador a través dunha rede que xunte a produtores, axentes de innovación e axentes de dinamización do medio rural. Estes son os denominados grupos operativos, destinatarios destas achegas.