Convocadas as axudas para explotacións lácteas en dificultades financeiras

Administración convocante: Xunta de Galicia: Consellería do Medio Rural

Enlace axuda: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160729/AnuncioG0426-190716-0001_gl.html

Prazo: Ata 30/08/2016

Resumo:

O Diario Oficial de Galicia publica este venres a orde da Consellería do Medio Rural pola que convoca as axudas para os titulares de explotacións leiteiras que estean en dificultades financeiras derivadas da súa actividade.

Persoas beneficiarias:

Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas titulares de explotacións agrarias de vacún de leite que estean, no momento da publicación desta convocatoria, nalgunha das situacións relacionadas a seguir:

1. Con relación a cotas vencidas e impagadas ou embargos de préstamos:

a) Que teñan cotas vencidas e impagadas dun préstamo concedido para a mellora da súa explotación.

b) Que teñan unha resolución ou providencia de embargo de bens propios ou alleos por débedas relacionadas co impagamento dun préstamo concedido para a mellora da súa explotación.

2. Con relación á modificación das condicións do crédito concedido:

a) Que refinanciasen a débeda concedida pola entidade bancaria.

b) Que ampliasen o prazo do pagamento do crédito.

c) Que ampliasen o período de carencia do capital.

3. Con relación ás débedas con provedores da súa explotación gandeira vencidas e non pagadas, nas cales concorra algunha das seguintes circunstancias:

a) Que pasase un prazo de máis de tres meses desde o seu vencemento.

b) Que as obrigas fosen reclamadas xudicialmente.

O beneficiario deberá cumprir cos seguintes compromisos:

a) Exercer a actividade agraria na explotación da que é titular durante polo menos cinco anos contados desde a data de pagamento da axuda.

b) No prazo de 1 mes desde o pagamento da axuda, o beneficiario terá que acreditar que o importe da axuda foi destinado aos conceptos subvencionados.

Importe

A contía global destas axudas será, para o ano 2016, de tres millóns de euros (3.000.000 €), con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

A contía da axuda calcularase con base no establecido nas alíneas seguintes:

a) No caso dos beneficiarios que teñan cotas vencidas e impagadas ou embargo de bens propios por impagamento dun préstamo concedido para mellorar a explotación agraria:
Unha cantidade equivalente ás cotas reclamadas mediante a providencia de embargo ou ás cotas vencidas e impagadas, cun límite máximo por explotación de 15.000 €.

b) No caso dos beneficiarios que modificasen as condicións dun préstamo concedido para mellorar a explotación agraria:
Unha cantidade equivalente ao principal do préstamo refinanciado ou modificado nos 12 meses anteriores á data de publicación da orde, cun límite de 7.500 €.

c) No caso dos beneficiarios con débedas con provedores da súa explotación gandeira vencidas e non pagadas:
Unha cantidade equivalente ás débedas contraídas cun límite de 15.000 €.

As axudas das líneas a), b) e c) poderanse acumular nun mesmo beneficiario, xunto coas restantes axudas de minimis recibidas, ata o máximo de 15.000 € para un período de tres exercicios fiscais establecido no Regulamento (UE) nº 1408/2013, da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 30 de agosto
O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, que se contará desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. É dicir, o prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de agosto.

image_print

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información