gadis oferta leite estandar

A venda a perdas en España volve estar prohibida

O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, valorou este venres a aprobación, no Consello de Ministros, do Real Decreto-Lei de Medidas Urxentes para o Impulso da Competitividade Económica na Industria e o Comercio. Planas manifestou que con este Real Decreto-Lei queda regulada a prohibición da venda a perdas na lexislación española, “con maior seguridade xurídica”.

O Real Decreto-Lei modifica o artigo da Lei de Comercio Comerciante polo miúdo que regulaba a venda a perdas e que declarou nulo o Tribunal de Xustiza da Unión Europea (UE), nunha sentenza de 2017. A nova normativa prohibe ese tipo de vendas, no caso de determinadas prácticas, se se consideran desleais.

Planas declarou que o Real-Decreto Lei é moi positivo, porque supón volver reintroducir a prohibición da venda a perdas, con máis seguridade xurídica e conforme ás normas da Unión Europea (UE) sobre prácticas desleais das empresas aos consumidores.

Coa norma aprobada este venres e coa Lei para a mellora do funcionamento da Cadea Alimentaria, danse “pasos adiante para a preservación do valor dos produtos agroalimentarios en toda a cadea, en beneficio dos agricultores e gandeiros”, segundo Planas.

Consulta aquí o Real Decreto publicado no BOE. 

O Goberno incrementa en 19,88 millóns de euros o gasto en seguros agrarios

Por outra banda, o Consello de Ministros aprobou hoxe, a proposta do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, un Acordo polo que se incrementa en 19,88 millóns de euros o límite máximo de gasto previsto no convenio subscrito entre a Entidade Estatal de Seguros Agrarios ( ENESA) e a Agrupación Española de Entidades Aseguradoras dos Seguros Agrarios Combinados ( AGROSEGURO), para a execución dos Plans de Seguros Agrarios Combinados no exercicio 2018.

O acordo aprobado este venres autoriza a subscrición dunha segunda adenda ao Convenio asinado por ambas as entidades o 28 de xuño de 2018, que tiña unha dotación inicial de 211,26 millóns de euros e que xa fora ampliado o 31 de agosto en 77 millóns de euros. Desta forma, o importe do crédito para a execución dos Plans de Seguros Agrarios Combinados en 2018 ascende a máis de 308 millóns de euros.

O citado convenio ten por obxecto facilitar a execución do 39º Plan de Seguros Agrarios Combinados, definir o procedemento para a liquidación das subvencións previstas no devandito plan e de plans anteriores, e regular outros ámbitos de cooperación entre ambas as entidades.

Récord en capital asegurado

No ano 2017 subscribíronse máis de 426.000 pólizas, cun capital asegurado que alcanzou os 13.700 millóns de €, o máis alto da historia do seguro agrario.

A importancia e utilidade do seguro agrario quedou patente de maneira especial ao longo de 2017 e do actual 2018, dous anos consecutivos cunha extraordinaria sinistralidade (seca e xeadas en 2017 e treboadas e inundacións en 2018), nos que as indemnizacións abonadas aos asegurados afectados superaron ou superarán os 700 millóns de €.